Sứ mệnh tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Để tiếp tục cùng cả nước và Thành phố có thêm nguồn lực, hỗ trợ mua vật tư y tế , hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch, .... trường Cao đẳng Y tế Hà Nội kêu gọi các cơ quan, đơn ...

Thông tin tuyển sinh

Anh (chị) đã trúng tuyển vào lớp Văn bằng 2 ngành  hệ cao đẳng chính quy của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Mời Anh (chị) làm thủ tục nhập học vào Trường - địa chỉ số 35 phố Đoàn Thị Điểm - Đống Đa - Hà Nội ...

Nghiên cứu khoa học

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 đến từng lao động, đóng góp thiết thực vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh của cả nước, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với Nhà xuất bản Xây dựng xuất bản ...