Sứ mệnh tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Với tinh thần “Cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”, Trường Cao đẳng y tế Hà Nội huy động đội sinh viên tình nguyện hỗ trợ cùng CDC Hà Nội trong thời gian tới trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại CDC Hà ...

Thông tin tuyển sinh

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh bổ sung ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng hệ cao đẳng chính quy năm 2021, như ...

Thanh tra khảo thí và đảm bảo

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...