Sứ mệnh tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

VOV1 - Điều dưỡng là một nghề trong hệ thống y tế nhằm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Những năm gần đây, cùng với sự già hóa dân số, tỷ lệ ...

Thông tin tuyển sinh

Căn cứ nhu cầu của học viên, Trường Cao đẳng y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật tiêm, truyền cơ bản như ...

Thanh tra khảo thí và đảm bảo

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...